readers en handleidingen Practicumhandleiding Toxicologie. HBO laboratoriumtechniek, Toxicologie en Milieuanalyse. Theorie- en Practicumhandleiding Monstername. HBO laboratoriumtechniek, Milieuanalyse. Reader Algemene Biologie,onderdeel fysiologie Propedeuse HBO laboratoriumtechniek. Handleiding voor de bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik HAVO en VWO, bovenbouw. Handleiding voor de bepaling van de invloed van planten en dieren op het zuurstofgehalte in slootwater. HAVO en VWO, bovenbouw. Projecthandleiding voor waterkwaliteitsbepaling van oppervlaktewateren. Propedeuse HBO laboratoriumtechniek.