Ontwerp en bouw milieutechnische meet- en regelapparatuur
Benauwd in kantoor of werkruimte? De One Cue Binnenklimaatmonitor meet, registreert en regelt de luchtkwaliteit door het in- en uitschakelen van de ventilatie. Hiertoe meet de monitor het gehalte vluchtige organische stoffen (VOS). In de uitvoering met datalogger worden de metingen samen met de tijd opgeslagen op een SD-kaart die op elk moment kan worden uitgelezen. De data kunnen vervolgens met de bijgeleverde software worden verwerkt. De standaarduitvoering is voorzien van een relais dat de ventilatie in of uitschakelt en een analoge (0-5V) uitgang. De   figuur   laat   zien   dat   VOS-meting   veel   meer   zegt   over   de luchtkwaliteit dan CO 2 .
one cue systems
Klimaatmonitor
06:00h 02:00h 10:00h 14:00h 18:00h 22:00h 06:00h 02:00h 10:00h 14:00h 18:00h 22:00h 50 40 30 20 10 woonkamer-keuken Scenario waarin een standaard CO2-sensor tekortschiet. 2500 2000 1500 1000 500 ei bakken schoonmaakmiddel sigaartje kooklucht sigaartje wijn
de display toont een grafiek met de laatste 160 meetpunten
Handleiding Handleiding Monitor bestellen Monitor bestellen