Ontwerp en bouw milieutechnische meet- en regelapparatuur
one cue systems
VOS-meter                De VOS-meter meet vluchtige organische stoffen (VOS of VOC) in de lucht. De meter is zeer geschikt voor het verkrijgen van een eerste indruk van de binnenluchtkwaliteit in scholen, kantoren en bedrijven. De gebruikte VOS-sensor is metaal(tin)-oxide sensor die een snelle respons garandeert en een zeer lange levensduur heeft. De sensor is gevoelig voor bijna alle oxideerbare (brandbare) stoffen zoals alcoholen, aldehydes, ketonen, organische zuren, amines, alifatische and aromatische koolwaterstoffen, maar reageert ook op kooklucht, H2S, ammoniak, transpiratiegeur en sigarettenrook. De meter geeft het totaal aan deze stoffen aan, en dus niet om welke stof het gaat. Als u een bepaalde stof wilt meten moet u hem zelf kalibreren op een bekende concentratie van die stof. Nulpunt en gevoeligheid zijn door de gebruiker in te stellen door de eenknopsbediening.            
VOS-meter
Kalibreren Kalibreren Nulpunt instellen Nulpunt instellen Handleiding Handleiding Specificaties Specificaties Meting doen Meting doen VOS-meter bestellen VOS-meter bestellen